Meritum a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť s novými nápadmi a s ochotou počúvať zákazníka. Pri každom našom kroku myslíme na vaše potreby a ciele, ktoré spolu môžeme dosiahnuť. Sme spoločnosť, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka našim kľúčovým vlastnostiam:

 • • systematický a koncepčný prístup
 • • profesionálny prístup našich konzultantov
 • • inovatívny pohľad na riešenie potrieb klienta

Našim cieľom je pomôcť záujemcom spracovať koncepciu a stratégiu rozvoja, investičného zámeru a definovať konkrétny postup krokov ako prefinancovať aktivity rozvoja s využitím zdrojov EÚ.

Spoločnosť Meritum a.s. sa zameriava najmä na poskytovanie poradenstva pri získavaní finančných prostriedkov z fondov Európskeho spoločenstva a pri riadení projektov financovaných z eurofondov. Našim cieľom je poskytovať kvalitné poradenstvo od fázy prípravy projektového zámeru, cez spracovanie projektu až po jeho úspešnú implementáciu. Naše služby sú určené súkromnému sektoru, samospráve, štátnej správe a neziskovému sektoru. Zameriavame sa na investičné aj neinvestičné projekty, ktorých financovanie je možné zo štrukturálnych fondov a iných fondov Európskeho spoločenstva.

Počas našej existencie sme spracovali niekoľko desiatok projektov a našim klientom sme pomohli implementovať projekty financované zo štrukturálnych fondov na ich investičné aj neinvestičné aktivity.

Vybrané referencie:

 • • Emtest a.s. – Modernizácia technológií a stavebné úpravy výrobnej haly
 • • Emtest a.s. – Účasť na výstavách
 • • SAD Prievidza a.s. – Vybudovanie CNG stanice a plynofikácia autobusov
 • • Obec Cinobaňa – Infraštruktúra vzdelávania (rekonštrukcia školy)
 • • IMPA autoalarmy s.r.o. – Banský dom (rekonštrukcia hotela)
 • • SAD Trnava a.s. – Ekologická MHD v Trnave (nákup CNG autobusov)
 • • ORAVA SKIPARK a.s. – Kubínska Hoľa (odbavovací systém lyžiarskeho strediska)
 • • SOJA CEREAL s.r.o. – Zavedenie inovatívnych technológií pri plnení pramenitej vody
 • • SLOVAKIA REAL IN a.s. – Hotel Park, rekonštrukcia (rekonštrukcia hotela)

SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITNÝ SERVIS

Placeholder Placeholder Placeholder

NAŠE SLUŽBY

Príprava projektov - vypracovanie projektu podľa kritérií a podmienok definovaných vo vyhlásenej výzve. Využitie konzultačnej firmy pri príprave projektu vďaka jej skúsenostiam a odbornému zázemiu zvyšuje šancu úspešne uspieť s projektom.

Riadenie projektov – kontrola plnenia všetkých zmluvných podmienok tak, aby bol projekt realizovaný včas, formálne a obsahovo správne a aby sa tak minimalizovalo riziko krátenia alebo vrátenia nenávratného finančného príspevku.

KDE NÁS NÁJDETE

Meritum a.s.
Komenského 8854/19
010 01 Žilina
Tel.: +421 915 944 335
Email: meritum@meritum.sk

OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10567/L
IČO: 367 13 228
IČ DPH: SK 2022 289 082

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujíma Vás spolupráca s nami? Máte pre nás nejaké otázky?


KONTAKTOVAŤ